خارجیعکس های فوتبالی

مایکل لادروپ

مایکل لادروپ، که اغلب تحت الشعاع سایر اسطوره های فوتبال قرار می گرفت، بسیار مورد توجه همسالان و کارشناسان خود در این بازی بود. روماریو او را در رتبه پنجم بهترین بازیکن تاریخ قرار داد، در حالی که فرانتس بکن باوئر او را با پله، مارادونا و کرایف مقایسه کرد. با این حال، این درست است که بسیاری از طرفداران امروزی ممکن است با او آشنایی نداشته باشند. برای مشاهده با عکس های فوتبالی همراه باشید.

عکس های مایکل لادروپ

عکس های فوتبالی مایکل لادروپ

عکس های فوتبالی مایکل لادروپ

عکس های فوتبالی مایکل لادروپ

دیدگاهتان را بنویسید