سری آ ایتالیا

لئوناردو اسپیناتزولا

لئوناردو اسپیناتزولا بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است که برای باشگاه فوتبال رم بازی می‌کند. برای مشاهده با عکس های فوتبالی همراه باشید.

عکسهای لئوناردو اسپیناتزولا

لئوناردو اسپیناتزولا

لئوناردو اسپیناتزولا

لئوناردو اسپیناتزولا

لئوناردو اسپیناتزولا

دیدگاهتان را بنویسید